ENERJİ KALİTESİ, HARMONİKLERİN ÖLÇÜLMESİ ve ANALİZİ

Çalışmakta olan tesislerde enerji kalitesi ve harmonikler ile ilgili sorun yaşanıp yaşanmadığı, tesiste gerçekleştirilecek enerji kalitesi ölçümü ile belirlenebilir. Güç elektroniğinde yaşanan gelişmelere paralel olarak üretilen modern cihazlar hem enerjiyi verimli kullanmakta hem de kullanıcıya ek olanaklar sunmaktadır.

Ancak şebekeden harmonik içeriği yüksek akımlar çeken bu cihazlar elektrik şebekesinde birçok probleme ve gerilim dalga şeklinde bozulmalara neden olmaktadırlar.

Bu bozulmaların miktarının saptanması amacıyla sistemlerde enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerini gerçekleştirmek gerçek anlamda mühendislik bilgisi gerektirir. Ölçümü gerçekleştiren kişiler enerji kalitesi ve harmonikler konusundan geniş teknik bilginin yanısıra saha deneyimine de sahip olmalıdır.

Ölçüm veya ölçümlerin yapılacağı noktaların seçimi ve sistemde bulunan yüklerin incelenmesi ölçüm açısından büyük önem taşır. Ölçümlerin doğru olarak değerlendirilmesi ve sisteme uygulanması, gereken en doğru, uygun ve ekonomik çözümün bulunması ancak bu şekilde mümkün olmaktadır.

Firmamız tarafından yapılan tüm enerji kalitesi ve harmonik ölçümleri, geniş bilgi ve deneyim sahibi elektrik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Enerji kalitesi analizörleri ile her üç fazda aynı anda gerçekleştirilen bu ölçüm ile ölçüm yapılan noktada aşağıdaki parametreler saptanır:

Yapılan ölçümler ile faz dengesizlikleri, kompanzasyon problemleri ve hatta çeşitli cihazlardaki fark edilmemiş problemler bile belirlenebilmektedir. Yapılan her ölçümün sonunda ölçümün gerçekleştirildiği firmaya ölçüm sonuçlarını, yorumları ve olası çözüm önerilerini içeren detaylı bir rapor sunulmaktadır.

Faz Gerilimleri
Gerilim harmonik içeriği ve THD (toplam harmonik bozulma) oranları
Gerilim anomalileri (anlık gerilim düşme ve yükselmeleri)
Faz akımları
Akım harmonik içeriği ve THD (toplam harmonik bozulma) oranları
Güç faktörü ve kayma güç faktörü değerleri
Her faza ilişkin aktif ve reaktif güç değerleri
Ölçüm yapılan süre boyunca çekilen aktif ve reaktif enerji değerleri
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.elektra.com.tr’yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.