Yönetim anlayışımızı "önce insan" kavramı üzerine kurduk